beta

מורשת גדולי האומה

אתר מורשת מתעד את מורשתם של גדולי האומה בתחומים השונים מההיסטוריה ועד להווה של העם היהודי, במדינת ישראל ובתפוצות, שהביאו אותנו עד הלום.

אישים שלהם חייבים כולנו תודה על התרומה האדירה שלהם לבניין המורשת של העם היהודי בכלל ושל מדינת ישראל בפרט. הם שהניחו גם את אבני היסוד וגם סללו את הדרך שהביאנו עד הלום. 

המורשת של העם היהודי איננה רק דת, אבל היא גם דת. היא איננה רק ספרות או מדע או רפואה או אמנות, אבל היא גם כל אלה והרבה יותר מאלה. היא לא רק של יהודים מסוג כזה או אחר, אלא של כל בוגי ומיני היהודים משניים עשר שבטים השונים כל כך האחד מהשני. העוצמה של העם היהודי הוא לא באחידות שלו אלא דווקא בגיוון שלו. כל אחד יהודי בדרכו שלו והדבר היחידי שמשותף לכולנו כאחד זה שאת כולנו הגויים שונאים בגלל היותנו יהודים ולא באמת משנה להם עד כמה ומאיזה סוג, צבע או סגנון אנחנו. 

אתר מורשת הוקם כדי לרכז את כל גולות הכותרת של כל יחידי הסגולה שיצרו את העם היהודי לדורותיו, שהוא השלם השווה ליותר מסכום חלקיו.

אתר מורשת הינו מיזם פרטי, אישי, לא מסחרי, ולטובת הציבור כולו. לא מטעם גוף כלשהו, ומיועד לקהל המעוניינים לזכור, להוקיר תודה וללמוד מענקי הדור שבזכותם קיים. האתר מוסיף ערכים חדשים ככל שהזמן מאפשר, ומזמין את הציבור להעיר הערות ולהוסיף תוספות ולתקן תיקונים ככל שיש בהם לשרת את התכלית של האתר לתעד את מורשתם של גדולי האומה.

אין במיזם הזה שום אג'נדה והוא מכסה את כל הציבור, טעמיו וגווניו על כל שנים עשר שבטיו ומכל תפוצותיו. לכן גם ככלל, אין באתר ביקורות ואיזכורים על מעשים שליליים שנקשרו בצדק או שלא בצדק עם אישים מסויימים, מהטעם שהאתר מתרכז במורשת שהנחילו לנו האישים במנותק מכשלים או תקלות נקשרו לשמם וייתכן שאכן ראויים לאיזכור במקומות המתעסקים בצדדים הללו.

הציבור כולו מוזמן להעיר הערות, להעמיד דברים על דיוקם, להשלים ולהוסיף ערכים ופרטים – האתר הזה הוא שלי רק "טכנית" אבל למעשה זה הוא אתר ששייך לכולנו.

כל מה שכתוב באתר זה איננו לזכותי ובזכותי אלא בזכות המוני אנשים מוכשרים שכתבו ויצרו את התוכן המקורי שממנו ריכזתי את המידע המובא כאן. 

תודה.

אתר מורשת מתעד את מורשתם של גדולי האומה בתחומים השונים מההיסטוריה ועד להווה של העם היהודי, במדינת ישראל ובתפוצות, שהביאו אותנו עד הלום.

0:00