beta

מורשת העם היהודי ומדינת היהודים

 

יהדות בבל - moreshet.com
יהדות בבל - moreshet.com
יהדות בבל - moreshet.com
יהדות בבל - moreshet.com
יהדות בבל - moreshet.com
יהדות בבל - moreshet.com
יהדות בבל - moreshet.com
יהדות בבל - moreshet.com
יהדות בבל - moreshet.com

יהדות בבל, או יהדות עיראק, היא קהילה היהודית באזור מסופוטמיה, או עיראק המודרנית. ראשיתה במאה ה-6 לפנה"ס, לפני כ-2600 שנה, לאחר חורבן בית המקדש הראשון על ידי האימפריה הנאו-בבלית והיא אחת הקהילות היהודיות העתיקות ביותר בתבל. מגורשי ספרד, ורבנים ספרדים מטעמם, נטמעו בקהילת יהודי בגדאד ובצרה שבעיראק ב...

אתר מורשת מתעד את מורשתם של גדולי האומה בתחומים השונים מההיסטוריה ועד להווה של העם היהודי, במדינת ישראל ובתפוצות, שהביאו אותנו עד הלום.

0:00