beta

קיצור תולדות העם היהודי בשישה פרקים

פרוייקט מקסים שמתמצת בשישה פרקים קצרים ועשירים במידע את ההיסטוריה היהודית מראשית האומה. יוצר: בעז בן שלום. סייע: אבנר בן שלום


Reviews (0)
No reviews yet.

אתר מורשת מתעד את מורשתם של גדולי האומה בתחומים השונים מההיסטוריה ועד להווה של העם היהודי, במדינת ישראל ובתפוצות, שהביאו אותנו עד הלום.

0:00