beta

העין השביעית

העין השביעית - moreshet.com

העין השביעית הוא כלי תקשורת ישראלי העוסק בסקירה וביקורת של התקשורת, ובפרט תקשורת המונים בישראל. פעל תחילה ככתב עת מודפס, והמשיך כאתר אינטרנט.

מדי יום מתפרסמים באתר דיווחים חדשותיים ומאמרים שונים, וכן "סקירת עיתונות" - ניתוח של התייחסות העיתונים הגדולים למאורעות ולאופי הסיקור שלהם. כתבות התחקיר, הדיווחים החדשותיים והמאמרים המתפרסמים באתר העין השביעית עוסקים בשדה התקשורת במובנו הרחב: באופני התנהלותן של מערכות עיתונאיות, לרבות הטיות פוליטיות ופרסונליות, במבנה שוק התקשורת, בהשפעה של ההון והשלטון על שוק זה ועל התנהלותם של שחקניו, בחדירתם של מסרים פרסומיים ותעמולתיים לתוכן המערכתי, במצב חופש הביטוי בישראל ובניסיונות לפגוע בו, ובנושאים נוספים.

עורך האתר הוא שוקי טאוסיג, כתבי המערכת הם אורן פרסיקו ואיתמר ב"ז, והעורכת הלשונית היא רחל פרץ.

בספטמבר 2020 הודיעה העין השביעית על החלטתה להתאחד עם גוף התקשורת העצמאי שקוף.

כתב עת

כתב העת החל לצאת ב-1996 במימון המכון הישראלי לדמוקרטיה ככתב עת דו-חודשי על ידי קבוצת עיתונאים: עוזי בנזימן (העורך) מ"הארץ", נחום ברנע מ"ידיעות אחרונות", כרמית גיא מרשות השידור, ורפי מן מ"מעריב".

מקור השם הוא פרפרזה על הביטוי "לשמור בשבע עיניים", כפי שכתב העורך המייסד של כתב העת, עוזי בנזימן, בגיליון הראשון של העין השביעית:”'העין השביעית' הוא בימה המזמינה את התקשורת הישראלית להתבונן על עצמה בשבע עיניים“.

עד ינואר 2008, אז יצא הגיליון המודפס האחרון, ה-70 במספר, פורסם כתב העת כדו-ירחון. משיקולים כלכליים ומערכתיים החליטה מערכת העיתון להפסיק את הדפסת העיתון ולהעביר את פעילותו לאתר האינטרנט.

ב־2016 קיבל אתר "העין השביעית" את "פרס דרור לשינוי חברתי".

אתר אינטרנט

בנובמבר 2012 החליף חנוך מרמרי את עוזי בנזימן כעורך הראשי של האתר. מרמרי פרש מתפקידו באפריל 2015.

עקב קיצוצים תקציביים, בתחילת 2015 הפסיק המכון הישראלי לדמוקרטיה את התמיכה באתר העין השביעית. באותה שנה החלה "הקרן החדשה לישראל" לשמש כגורם המממן העיקרי של האתר במקום המכון הישראלי לדמוקרטיה. תורם נוסף הוא פורום קהלת. מאז אפריל 2015 מו"ל האתר הוא עמותת "העין השביעית – עיתונות עצמאית, חוקרת וחופשית", שבראשה עו"ד אלעד מן, וחברים בה כותבי האתר ועורכיו. עקב מחסור במשאבים כספיים יצאו אנשי האתר למסע גיוס כספים שיאפשר את המשך הפעלתו.

שיתוף פעולה עם הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא הוליד את פרויקט "אמת בפרסום", במסגרתו נבחנים קמפיינים פרסומיים ופרסומים עיתונאיים בתחומי תזונה, סביבה ובריאות הציבור. כחלק מהפרויקט פורסמו סדרת מאמרים ביקורתיים על סיקור תקשורתי סנסציוני של מאמרים מדעיים וקמפיין מטעים של תאגידי מזון.

איחוד עם שקוף

בספטמבר 2020 הודיעה העין השביעית על החלטתה להתאחד עם גוף התקשורת העצמאי שקוף, הממומן על ידי הציבור בתרומות קטנות, וזאת לאחר הצבעה בקרב הציבור המממן את שקוף (המו"לים).

הכותבים

עיתונאים ואנשי רוח רבים מפרסמים מאמרים באתר העין השביעית על בסיס לא קבוע.

בין כותביו הקבועים נמצאים:


Reviews (0)
No reviews yet.

אתר מורשת מתעד את מורשתם של גדולי האומה בתחומים השונים מההיסטוריה ועד להווה של העם היהודי, במדינת ישראל ובתפוצות, שהביאו אותנו עד הלום.

0:00