beta

הלל (ארגון)

הִלֵל - המרכז לחיים יהודיים בקמפוס (באנגלית: Hillel: The Foundation for Jewish Campus Life; מוכר בשם "הלל") הוא ארגון הקמפוס לסטודנטים יהודים הגדול ביותר בעולם.

מטרת הארגון היא "להעשיר את חיי הסטודנטים היהודיים הלומדים לתואר ראשון ולתארים מתקדמים, באופן שיאפשר להם להעשיר את העם היהודי ואת העולם." בפועל ארגון הלל מאפשר לסטודנטים יהודיים לקחת חלק בפעילויות דתיות, תרבותיות, אמנותיות, ופעילויות המשרתות את הקהילה.

הארגון נקרא על שמו של הלל הזקן, אשר עבר מבבל לארץ ישראל במאה ה-1.

ארגון הלל הוקם בשנת 1923 באוניברסיטת אילינוי באורבנה-שמפיין, על ידי חברי הקהילה היהודית המקומית וקהילת הסטודנטים היהודיים המקומית. מאוחר יותר מומן הארגון על ידי ארגון בני ברית, שהיה הארגון התומך עד שנות ה-90. באותה תקופה מנה הארגון למעלה מ-120 ארגוני משנה ושותפים ביותר מ-400 קמפוסים.

כיום הלל הוא ארגון הסטודנטים היהודיים הגדול בעולם. ניתן למצוא את ארגוני המשנה שלו בישראל, דרום אמריקה, ארצות הברית, קנדה וחבר המדינות לשעבר. ארגונים שותפים פעילים באוסטרליה בבריטניה ובגרמניה.

פעילות הארגון

הלל אינו מועדון חברים. כל סטודנט המעוניין, מוזמן להשתתף בפעילויות הארגון. רוב הפעילויות ניתנות חינם ובמקרים מיוחדים ניתן פטור מתשלום באירועים שאכן עולים כסף. האסטרטגיה הארגונית של הלל מונעת מהמטרה שנקבעה בשנת 2006 "לעודד כל סטודנט יהודי לקיים מחויבות מתמשכת לחיים היהודיים."

פעולות הלל משתנות מקמפוס לקמפוס על מנת לעמוד במטרה זו ולענות לצרכים של הסטודנטים בכל מקום. על מנת להגיע לקהלי יעד יהודיים, הלל פועלים ליצור אווירה יהודית פלורליסטית המכילה את כל זרמי היהדות. הארגון שומר על הזיקה המיוחדת בין התפוצות לישראל באמצעות טיולים, נותן שירותי שאלות ותשובות בשלוחות הארגון בקמפוס, מציע מדריך לחיים היהודיים בקמפוס ומוביל עשייה דוברותית בנושאים יהודיים וישראליים.

הלל שמים דגש רב על אקטיביזם לקידום צדק חברתי. פעילויות אלו מובלות לרוב ברמת הקמפוסים, אך מתקיימים גם אירועים משותפים כדוגמה חופשות אביב אלטרנטיביות בקמפוסים בארצות הברית, קמפיין צום יום הכיפורים, וקמפיינים חברתיים אחרים.

הלל ישראל

ארגון "הלל ישראל" מהווה חלק מארגון הלל העולמי - המרכז לחיים יהודיים בקמפוס. הארגון החל את פעילותו בארץ בשנת 1951 באוניברסיטה העברית. בעשורים הראשונים התאפיינה פעילות הארגון בישראל בהענקת שירותים לסטודנטים יהודיים מחוץ לארץ שעשו את לימודיהם בארץ. בעשור האחרון מופנית תשומת הלב הארגונית גם לקהל היעד הסטודנטיאלי הישראלי.

הלל ישראל בע"מ, באתר "גיידסטאר ישראל"


Reviews (0)
No reviews yet.

אתר מורשת מתעד את מורשתם של גדולי האומה בתחומים השונים מההיסטוריה ועד להווה של העם היהודי, במדינת ישראל ובתפוצות, שהביאו אותנו עד הלום.

0:00