beta

הוספת ערכים חדשים, תיקונים ותוספות לערכים קיימים

הוספת ערכים חדשים, תיקונים ותוספות לערכים קיימים - moreshet.com

כמות החומר היא אדירה, כי מפעל החיים של עם ישראל הוא אינסופי ממש. מרוב השאיפה להציג כמה שיותר מידע אני מפספס את הפרטים הקטנים והחשובים, וכאן העזרה שלכם חשובה ביותר. אנא עדכנו אותי בכל טעות, חסר, עיוות, ותוספת ערכים חדשים ומידע על ערכים קיימים, כי בלעדיכם אין סיכוי שאני יכול להתגבר על הכמות האדירה של כל מה שראוי להיכלל במורשת העשירה של העם היהודי לדורותיו. תודה!


Reviews (0)
No reviews yet.

אתר מורשת מתעד את מורשתם של גדולי האומה בתחומים השונים מההיסטוריה ועד להווה של העם היהודי, במדינת ישראל ובתפוצות, שהביאו אותנו עד הלום.

0:00