beta

בית משיח (שבועון)

בית משיח הוא שבועון של הזרם המשיחיסטי בחב"ד. משרדיו הם בניו יורק ובכפר חב"ד, תחת הכותרת "השבועון העולמי להפצת בשורת הגאולה" ומופץ בישראל ובעולם. שם העיתון נלקח משיחתו של הרבי מלובביץ', בה כתב שהמספר 770 – מספר בית מדרשו שבברוקלין – הוא בגימטריה בית משיח.

היסטוריה

העיתון משמש ככלי ביטוי לזרם המשיחיסטי בחב"ד המאמין שהרבי הוא המלך המשיח ויש לפרסם זאת, וחלק מהם אומר כי הוא לא נפטר ועדיין חי וקיים בגוף גשמי. השבועון נוסד לאחר פטירתו של הרבי בג' בתמוז תשנ"ד, כאשר העיתון הוותיק כפר חב"ד, חדל מהעיסוק במשיחיותו של הרבי ומהכיתוב "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" שהופיע בשער העיתון, וסירב לתת במה לדעות הזרם המשיחיסטי.

העיתון התחיל לצאת בסוף חודש אב תשנ"ד, תחילה הודפס העיתון כיומן מהמתרחש במרכז חב"ד העולמי – 770 בניו יורק, תחת הכותרת "מיומנו של תמים בבית חיינו" ('תמים'). במשך הזמן התרחב העיתון והחל לפרסם מאמרים, טורים בענייני השעה וחדשות. בתחילת דרכו היה העיתון מזכיר את קברו של הרבי מליובאוויטש וסיפורי מופת משם. אך בהמשך, במקביל להקצנת הפולמוס המשיחי בחב"ד, החל לנקוט בקו של התעלמות מוחלטת מהמקום.

מבנה העיתון

העיתון יוצא בשני מהדורות בשפה העברית והאנגלית.

העיתון מכיל כתבות, טורים, סיפורים וחדשות. בין מדוריו ליקוט מדברי אדמו"רי חב"ד על הפרשה ועל תאריכים מיוחדים שחלים באותו שבוע. התוועדות חסידית, הגות וואך - מדורי הגות, אימון אישי - טורים אישיים. מדור לילדים בשם "במחנה צבאות השם" המופק על ידי ארגון צבאות השם של הפלג המשיחיסטי בישראל.

מדי שבוע מצורף מוסף לנשים ונערות - "עטרת חיה".

מזמן לזמן מצורף לעיתון מוסף בשם "התמים" לבחורי ישיבות חב"ד (המוסף שאב את שמו ואת עיצובו מכתב העת התמים שיצא לאור בוורשה בשנים תרצ"ה-תרצ"ח). המוסף יצא לאור ברצף עד תשס"ד במתכונת דו חודשית, ומאז שנת תש"ע הוא יוצא לקראת תאריכים מיוחדים, אם כי לא בקביעות.

כתיבה עריכה והוצאה לאור

העריכה הראשית של העיתון נעשית במשרדי המערכת בארצות הברית בידי אברהם רייניץ ושלום יעקב חזן מניו יורק. בניו יורק מבוצעת גם העריכה וההוצאה לאור של חלק העיתון שבשפה האנגלית. מנכ"ל העיתון הוא מנחם מנדל הנדל מניו יורק.

עריכת חלקו המרכזי של העיתון שבשפה העברית, מתחלקת בין המערכת בארצות הברית בה נעשית העריכה הסופית והעיצוב של העיתון, לבין המערכת הישראלית הממוקמת בכפר חב"ד[דרוש מקור] בה מצויים מרבית הכותבים.

בין הכותבים הבולטים בעיתון נמנים העורך הראשי, הרב שלום יעקב חזן, העורך בפועל הרב אברהם רייניץ, החוקר שניאור זלמן ברגר, הסופר מנחם זיגלבוים, הרב שלום דובער וולפא, ישראל יהודה, שלום בער קרומבי ונתן אברהם. על כותבי מאמרי ההגות בעיתון נמנים המשפיע, הרב שלמה הלפרן (רב חסידי חב"ד בתל אביב) הרב אסף פרומר (משפיע בישיבת חב"ד בחיפה) שליח הרבי בקליפורניה הרב נפתלי אסטולין ושניאור זלמן חביב (שליח חב"ד ברמת אביב ג').

בעבר נמנו על צוות העיתון: שבתאי ווינטרוב (דובר ארץ ישראל שלנו), הרב חיים אשכנזי (רבה של קהילת חב"ד בתל אביב עד לפטירתו), הרב משה סלונים (יו"ר הנהלת רשת חינוך חב"ד "אוהלי יוסף יצחק"), הרב יוסף קרסיק (רב היישוב בת חפר), הרב חיים לוי יצחק גינזבורג ועוד.


Reviews (0)
No reviews yet.

אתר מורשת מתעד את מורשתם של גדולי האומה בתחומים השונים מההיסטוריה ועד להווה של העם היהודי, במדינת ישראל ובתפוצות, שהביאו אותנו עד הלום.

0:00