beta

ארגון יהודי עולמי להשבת רכוש

ארגון יהודי עולמי להשבת רכוש - moreshet.com

ארגון יהודי עולמי להשבת רכוש (איל"ר, World Jewish Restitution Organization) הוא ארגון שמשימתו היא השבת רכוש קהילתי יהודי ורכוש יהודי פרטי ללא יורשים, שנגזלו או אבדו במהלך השואה. הארגון פועל בארצות מרכז ומזרח אירופה למעט גרמניה ואוסטריה.

הארגון

בעקבות נפילת ברית המועצות והמשטרים הקומוניסטים במזרח אירופה חברו יחד שמונה ארגונים יהודיים גדולים כדי להקים את הארגון. הוא החל לפעול בחודש אפריל 1993. באותה שנה נחתמה אמנה בינו לבין ממשלת ישראל לשם הסדרת שיתוף הפעולה ביניהם.

הארגון מאוגד כעמותה. במסגרתו מתקיימים מועצה וועד מנהל שלארגונים המייסדים והשותפים ולממשלת ישראל יש נציגים בהם.

המנכ"ל בפועל של הארגון (2017) הוא נחליאל דייסון. מטה הארגון ממוקם בירושלים.

פעולת הארגון והישגיו

הארגון פועל ב-18 מדינות שונות במרכז ומזרח אירופה. הוא מקיים בהן מגעים עם ממשלות ורשויות מקומיות בנוגע להחזרת רכוש יהודי שאבד ונשדד - רכוש קהילתי ורכוש פרטי של אנשים שלא נותרו להם יורשים. היכן שהשבת הרכוש אינה אפשרית פועל הארגון לשם תשלום פיצויים עבורו.

הארגון הקים קרנות בארבע מדינות - פולין, רומניה, ליטא והונגריה - בשיתוף פעולה עם הקהילות היהודיות המקומיות בהן לשם טיפול בתביעות להשבת רכוש. הוא משתמש בנכסים שהוא מצליח להשיב לשם עזרה לניצולי השואה ולקהילות היהודיות באותן מדינות.

הארגון היה גם צד להסדר שהושג בין השאר בהתערבותו עם ממשלת שווייץ והבנקים השווייצריים בשנת 1999. במסגרת ההסדר שילמו הבנקים סכום של 1.25 מיליארד דולר.

הארגון פועל בשיתוף פעולה עם ועידת התביעות להשבת חפצי אמנות, חפצי יודאיקה ותשמישי קדושה יהודיים שנגנבו או אבדו בשואה.

פעולות נוספות של הארגון:

פעילות הארגון הביאה לאיסוף מידע אודות אלפי נכסים יהודים ציבוריים בארצות השונות - בתי ספר, בתי כנסת, מוסדות רפואיים ומוסדות תרבות. פעילותו הביאה עם השנים להקמת ועדות חקירה ציבוריות במדינות שונות, שריכזו חומר היסטורי על השואה וסייעו ליצירת הסדרים להשבת רכוש יהודי שנגזל.


Reviews (0)
No reviews yet.

אתר מורשת מתעד את מורשתם של גדולי האומה בתחומים השונים מההיסטוריה ועד להווה של העם היהודי, במדינת ישראל ובתפוצות, שהביאו אותנו עד הלום.

0:00