beta

אלחנן ליב לוינסקי

אלחנן ליב לוינסקי - moreshet.com

אלחנן ליב לוינסקי (בכתיב יידי: לעווינסקי; 21 במרץ 1857 – 27 באוקטובר 1910) היה סופר עברי ויידי, מראשוני אגודת חובבי ציון ברוסיה, מו"ל עברי, מסופרי אודסה ומנהל סניף 'כרמל ארץ ישראל' בעיר ("כרמל אודסה"). היה ידיד קרוב של אחד העם, השתתף במספר קונגרסים ציוניים ופרסם מאמרים רבים בעיתונים הפרדס והשילוח.

יצירותיו

פרוזה: מלכותא דרקיעא ומלכותא דארעא: (הרהורים ליום הכיפורים).; השביתה; דברים בעלמא
מאמרים ומסות: חוכמת ישראל ותכונתה בימים ההם; יום-טוב השני; מחשבות ומעשים XLII; מצוה קלה; יפיפותו של יפת III; מחשבות ומעשים XXIV ; מעט אצטגנינות ; מחשבות ומעשים XXXXVI; בֹּעַז; מחשבות ומעשים XXXXVII; לוחות ישנים; ברכוש גדול; מחשבות ומעשים 28; מחשבות ומעשים LXI; לחזון הרוחות; השקל ודמי חנוכה
זכרונות ויומנים: מים עד ים

Reviews (0)
No reviews yet.

אתר מורשת מתעד את מורשתם של גדולי האומה בתחומים השונים מההיסטוריה ועד להווה של העם היהודי, במדינת ישראל ובתפוצות, שהביאו אותנו עד הלום.

0:00