beta

בן אברהמי

בן אברהמי נולד וגדל בתל אביב, אך כיום, הוא משמש יועץ דווקא לראש העיר ירושלים – ותחום הייעוץ הוא מהרגישים בעיר. אברהמי עובד בשנה וחצי האחרונות במחלקה הקטנה שמייעצת לראש העיר בכל הקשור למזרח ירושלים. תפקידו ללוות, לתכלל ולהתבונן אסטרטגית על הטיפול במזרח העיר. הוא עוסק בין היתר בהגברת התקצוב לתושבי האזור והטיית האוזן הפוליטית בישראל ובעירייה לצרכיהם הרבים.

בן אברהמי שימש בשנים האחרונות כיועץ לענייני מזרח ירושלים בלשכת ראש העיר ירושלים. במסגרת עבודתו לקח חלק פעיל במימוש מדיניות העירייה בשכונות מזרח העיר, והוביל שורה של תהליכי מחקר ותכנון אסטרטגיים, תוך שיתוף פעולה הדוק עם נציגי חברה אזרחית ממזרח העיר.

בימים אלה משמש בן כיועץ בתחומי תקשורת ושיתוף ציבור למול קהילות דוברות ערבית בארץ ובחו"ל, ופועל לקידום דיאלוג בין קבוצות ומגזרים שונים בחברה.

בשנת 2019 הצטרף בן לשורות מכון ירושלים למחקרי מדיניות כעמית מחקר והחל לחקור במסגרת המכון היבטים חברתיים ותרבותיים של הקהילות במזרח העיר.

Reviews (0)
No reviews yet.

אתר מורשת מתעד את מורשתם של גדולי האומה בתחומים השונים מההיסטוריה ועד להווה של העם היהודי, במדינת ישראל ובתפוצות, שהביאו אותנו עד הלום.

0:00