beta

ישראל דנדרוביץ

ישראל דנדרוביץ - moreshet.com

ישראל דַנדֶרוֹביץ (בעגה חסידית דענדעראוויטש; נולד בתשל"ח, 1978) הוא רב, חוקר תורני ומרצה בתחומי מחקריו, מתמחה בביאור התלמוד ירושלמי, מחבר ספרים ומאמרים, שהתפרסם בסוגת מאמרים תורניים פופולריים.

ביוגרפיה

נולד בירושלים לרב משה חיים דנדרוביץ, ראש ישיבת שפת אמת לצעירים בירושלים, וחבר ועדת החינוך של חסידות גור. אמו בת שבע היא בתו של הרב חיים שלום הלוי סגל, מרבני מכון הרי פישל, למד בישיבות מאור ישראל ושפת אמת של חסידות גור. נישא לחנה לבית מילר.

בשנת 2000 (תש"ס) עבר להתגורר בעיר ערד, שם התמנה כחוקר במכון להוצאת התלמוד הירושלמי. במסגרת זו היה שותף בעריכת מהדורת "דרכי שמחה" על מסכתות שונות מהתלמוד הירושלמי. התמחותו בחקר התלמוד הירושלמי, הביאה אותו לשמש כמגיד שיעורים על כל התלמוד הירושלמי במערכת השיעורים המוקלטים "קול הדף", לצידו של הרב מיכל זילבר, מגיד השיעורים על התלמוד הבבלי.

פעילות תורנית

הרב דנדרוביץ הוא חוקר תורני במגוון של תחומים, בייחוד בסוגת הלמדנות הפופולרית, בה הוא מנתח סוגיות תלמודיות. כמו כן הוא חוקר פולקלור תורני וחסידי.

מאמריו פורסמו במשך השנים בעשרות כתבי עת תורניים, ביניהם: "מוריה", "ישורון", "המעיין", "קובץ בית אהרן וישראל", "קול מהיכל", "ירושתנו", "אור ישראל", "היכל הבעל שם טוב", "קול התורה", "פעמי יעקב", "אסופות" ו"יחלק שלל". בשנים תשע"ה - תשע"ז פרסם מאמר שבועי בעלון פרשת השבוע "במשנת הפרשה". מסקנות מאמריו והפניות למחקריו מצוטטים בין היתר בספרי יסוד ובספרי ליקוטים פופולריים.

הרב דנדרוביץ משמש עורך ראשי במכון "נחלת אבות" שבו ערך את פירוש הבהיר על הגדה של פסח, מסכת אבות, שיר השירים, ועוד. כמו כן עורך במכונים: עוז והדר ובאר ישראל, בראשות רבי מנחם מנדל פומרנץ.

בשנת ה'תש"ע ראה אור ספרו הנחמדים מזהב העוסק במתכת הזהב.

הרב דנדרוביץ' משמש מרצה, בעיקר בתחומי מחקריו. בשנים תשע"ד - תשע"ז שידר דנדרוביץ בקביעות פינה שבועית ברשת ב' של קול ישראל. "פינה במחשבה יהודית" שודרה מדי מוצאי שבת בתוכנית מלוה מלכה.

כיום מפרסם הרב דנדרוביץ' (תחת השמות הרב ב. חמד, ישראל דן, ד. רובניץ) במוסף השבת של עיתון יתד נאמן כתבה העוסקת במחקר תורני עם השלכות אקטואליות.


Reviews (0)
No reviews yet.

אתר מורשת מתעד את מורשתם של גדולי האומה בתחומים השונים מההיסטוריה ועד להווה של העם היהודי, במדינת ישראל ובתפוצות, שהביאו אותנו עד הלום.

0:00