beta

תולדות מדינת ישראל

הקמת המדינה, מנקודת המבט של דוד בן גוריון. סדרת אנימציה מרתקת בהפקת המכון למורשת בן-גוריון.


Reviews (0)
No reviews yet.

אתר מורשת מתעד את מורשתם של גדולי האומה בתחומים השונים מההיסטוריה ועד להווה של העם היהודי, במדינת ישראל ובתפוצות, שהביאו אותנו עד הלום.

0:00