beta

על הקמת המדינה ועל אלו שבזכותם היא קמה

סרטון קצר על הכרזת העצמאות והרקע לסיפור המופלא של הקמת מדינת ישראל


Reviews (0)
No reviews yet.

אתר מורשת מתעד את מורשתם של גדולי האומה בתחומים השונים מההיסטוריה ועד להווה של העם היהודי, במדינת ישראל ובתפוצות, שהביאו אותנו עד הלום.

0:00